O nás

Diagnostika a léčba

Základní činností Psyhelp s.r.o. je diagnostika a léčba celého spektra duševních poruch s výjimkou dětské a dorostové psychiatrie.

Poskytujeme zdravotní služby pro dospělé pacienty od 18 ti let věku. Léčba probíhá v souladu s doporučenými postupy České psychiatrické společnosti, klademe důraz na individualitu každého klienta a osobní přístup.

K léčbě používáme nejmodernější farmaka, které klientům přináší větší benefity.

Specializujeme se rovněž na terapii duševních poruch ve vyšším věku – gerontopsychiatrii.

Konzultační činnosti

Poskytujeme poradenství týkající se psychického zdraví.

Při osobním setkání můžeme poradit s dalším postupem eventuálně s léčbou nebo můžeme doporučit jiný typ péče, například psychoterapii.

Konzultace lze provádět i s rodinnými příslušníky.

Ostatní činnosti

Zajišťujeme lékařské zprávy a posudky pro potřeby OSSZ, Úřadu práce, pro účely invalidizace či jejich kontrol, zprávy za účelem způsobilosti k právním úkonům, či za účelem žádosti příspěvku na péči.

Rovněž podáváme návrhy na lázeňskou péči z psychiatrické indikace – IX/1 a IX/2.

MUDr. Jaroslava Bestová

Vzdělání:

1995 – 2001

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – obor všeobecné lékařství

1991 – 1995

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Kvalifikace:

2008

Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie

2007

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru psychiatrie

2005

Atestace prvního stupně v oboru psychiatrie

Profesní zkušenosti:

2002 – 2019

Psychiatrická nemocnice v Opavě

2018 – 2019

Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava – lékař

2008 – 2012

Fakultní nemocnice v Ostravě, psychiatrické oddělení – pohotovostní služby

MUDr. Mgr. David Besta

Vzdělání:

2012 – 2014

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc – obor Management a ekonomika zdravotnictví

1991 – 2000

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor všeobecné lékařství

1986 – 1990

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Kvalifikace:

2008

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru gerontopsychiatrie

2006

Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie

2006

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru psychiatrie

2004

Atestace prvního stupně v oboru psychiatrie

Profesní zkušenosti:

2015 – dosud

Psychiatrická nemocnice v Opavě – náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči

2012 – 2015

Městská nemocnice Ostrava – primář psychiatrického oddělení, vedoucí lékař Protialkoholní záchytné stanice

2008 – 2019

Agapé psychiatrická ambulance – lékař zaměstnanec

2000 – 2012

Psychiatrická nemocnice Opava – lékař
2008- 2012 zástupce primáře gerontopsychiatrického oddělení

1990 – 1991

Vítkovická nemocnice Ostrava – sanitář

Pojišťovny, se kterými spolupracujeme: